reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Gimnàs Municipal - 7 de juny

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT I AFECTACIONS COVID-19 GIMNÀS MUNICIPAL

El següent protocol estableix les condicions, mesures i afectacions derivades de l’aplicació de les mesures funcionals, de neteja, prevenció, servei de sala i activitats del gimnàs municipal del Pavelló Olímpic a partir del dia 4/06/2021.

Aquest protocol pot variar en funció de les decisions que prengui el PROCICAT i el Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Reus en funció de l’evolució de la pandèmia.

Cursos

 És reprenen amb un aforament màxim de 12 persones el següents cursos :

 • Mastergim

 • Gimnàstica manteniment

 • Escola de columna

Abonats Gimnàs

Es reprenen les activitats dirigides per a abonats del gimnàs amb un aforament màxim del 70% de la capacitat.

Per a totes les modalitats d’abonats al gimnàs s’estableixen les següents condicions, mesures i afectacions al servei de gimnàs:

 
S’estableixen quatre espais diferenciats per desenvolupar les activitats del Gimnàs Municipal:

SALA GIMNÀS

Aquesta sala, amb una superfície de 308 m2 queda exclusivament dedicada a l’exercici d’activitats amb maquinaria de pesos guiats, pesos lliures i activitats cardiovasculars, l’aforament queda restringit a un màxim de 45 persones, quedant garantit el distanciament social mínim de 2m.

Aquest aforament es distribueix de la següent manera:

· Sala pesos guiats : 32 persones

· Sala pesos lliures :  7 persones

· Sala bicicletes estàtiques i el·líptiques : 6 persones

SALA A

Adequació de la pista poliesportiva del pavelló com a sala d’activitats dirigides

La sala d’activitats a la pista poliesportiva dedicarà 100m2 a les activitats dirigides en horari de 8:00h a 15:00h.

L’aforament d’aquest espai queda restringit a un màxim de 15 persones, quedant garantit el distanciament social mínim de 2m.

 SALA B

Adequació vestíbul cota 4 com a espai d’activitats dirigides

El vestíbul de la cota 4 dedicarà 40m2 a les activitats dirigides en horari de 16:00h a 22:00h.

L’aforament d’aquest espai queda restringit a un màxim de 15 persones, quedant garantit el distanciament social mínim de 2m.

SALA C

Adequació sala 3 de la cota 4 com a sala d’activitats dirigides

La sala 3 de la cota 4 dedicarà 55m2 a les activitats dirigides de IOGA, IOGALATES i PILATES.

L’aforament d’aquest espai queda restringit a un màxim de 12 persones, quedant garantit el distanciament social mínim de 2m.

 

Ús del servei de gimnàs

 • Ús obligatori de mascareta durant tota l'estada al gimnàs
 • L’aforament serà de 32 persones (no inclou el número de persones de les activitats dirigides).

 • S’establiran unes circulacions determinades per evitar al màxim l’encreuament de persones en els passadissos.

 • Els usuaris hauran de complir escrupolosament les mesures de neteja prèvia i posterior dels elements utilitzats, d’acord a les instruccions previstes per a tots els materials i maquinaria.

 • L’entrada a la instal·lació quedarà supeditada a disponibilitat de places d’aforament.

 • A l’entrada, per la circulació entre sales i a la sortida els usuaris utilitzaran la mascareta de protecció individual.

 • Els horaris seran els següents:

  • De dilluns a divendres de 7:30h a 22:00h i dissabtes de 9:00h a 14:00h

 • Limitació d’estada al gimnàs : 75 minuts

 • Màxim de dies d’assistència a la setmana : 4, inclòs dissabte pel matí


Ús de les classes dirigides:

 • Les classes dirigides es realitzaran a les sales indicades en funció de l’horari i de la tipologia.

 • Ús obligatori de la mascareta durant la realització de les classes dirigides.
 • L’aforament serà d'un màxim de 15 o 12 persones, en funció de la classe.

 • Serà obligat demanar cita prèvia per assistir a les classes dirigides:

      · Trucant al telèfon 639148190 o reservant plaça a l’entrada del pavelló.

      · Les classes es reservaran d’una en una, en cap cas es podrà reservar més d’una classes la vegada.

      - La no assistència a tres classes reservades implicarà la impossibilitat de reserva durant una setmana.

 • Els abonats a les classes dirigides tindran preferència de plaça.

 

INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL:

RELLSA adoptarà totes les mesures establertes de neteja, ventilació i desinfecció de les instal·lacions i equips, en una freqüència mínima de 2 neteges de caràcter general previ a l’obertura del centre i al finalitzar l’activitat. A més a més reforçarà la neteja durant tot el dia i disposarà d’un servei de neteja que actuarà de manera puntual a requeriment del personal de sala.

RELLSA disposarà de cartells de senyalització i informació, tant de les mesures adoptades com de les obligacions i recomanacions als usuaris. Es marcarà el circuit de circulació per la instal·lació, que els usuaris hauran de respectar en tot moment.

RELLSA disposarà també dels elements d’higiene necessaris per a ús dels usuaris, com hidrogel, polvoritzadors de desinfecció i paper de neteja d’un sol ús, per tal de facilitar la individualització de la desinfecció per part de cada usuari dels elements que hagi utilitzat,, tant al principi com al final de cada exercici.

L’usuari haurà d’accedir a la instal·lació amb mesures individuals de protecció (mascaretes), que s’usaran durant tota l'estada a la instal·lació.

Es prendrà la temperatura als usuaris abans d’entrar al gimnàs

Serà obligat per accedir al gimnàs netejar-se el calçat a utilitzar durant la sessió esportiva en el vestíbul d’entrada a la instal·lació, amb els mitjans que RELLSA determini.

L’ús de qualsevol màquina ha de ser unipersonal, no es podrà combinar màquines amb altres usuaris. S’ha de fer les repeticions i series que toquin de l’exercici abans de canviar de màquina i no es pot aprofitar el temps de recuperació d’un grup muscular per treballar-ne un altre.

Els usuaris hauran obligatòriament de fer ús de les papereres i contenidors de deixalles.

S’habilitarà un espai amb banca, a la vista, per deixar les bosses. No hi haurà servei de taquilla, ja que no es podrà accedir als vestidors on estan situades.

Les fonts d’aigua freda estaran en funcionament.

El personal de RELLSA, i especialment els responsables de sala, podran procedir en cas de necessitat, d’acord als protocols interns de seguretat, al tancament preventiu d’alguna o de totes les sales i, fins i tot, de tota la instal·lació.

Els usuaris que no compleixin amb les indicacions del personal de la sala o de les mesures establertes, podran ser sancionats o perdre la condició d’abonat.

Aquest protocol es complementa amb les mesures informatives als usuaris i la formació especifica del personal de servei vinculat al servei de les instal·lacions.

 

 • HORARI ACTIVITATS DIRIGIDES - nou horari a partir del 26/10/2020 amb les noves mesures
 
ACTIVITATS DIRIGIDES SETEMBRE 2020

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
MATI 8.15h – 9.00h 8.15h – 9.00h 8.15h – 9.00h 8.15h – 9.00h 8.15h – 9.00h
FULL BODY WORKOUT TBC FITBALL + CAMES STEP GAC
9.15h – 10.00h 9.15h – 10.00h 9.00h – 9.45h 9.15h – 10.00h 9.15h – 10.00h
GAC STEP PILATES POWER DUMBLE ZUMBA


9.15h – 10.00h


TBC
10.00h – 10.45h 10.15h – 11.00h 10.00h – 10.45h 10.15h – 11.00h 10.00h – 10.45h 10.15h – 11.00h
IOGALATES GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT GAP PILATES GM TONIFICACIÓ TREN SUPERIOR FULL BODY WORKOUT MANTENIMENT INTENS
10.15h – 11.00h
IOGAMIGDIA 12.15h -12.45h 12.15h -12.45h 12.15h -12.45h 12.15h -12.45h 12.15h -12.45h  
ABDOMINALS FULL BODY WORKOUT ABDOMINALS FULL BODY WORKOUT ABDOMINALS

13.30h – 14.15h
13.30h – 14.15h

SPARTAN SPARTANTARDA 18.30h – 19.15h 18.30h – 19.15h 18.30h – 19.15h 18.30h – 19.15h 18.30h – 19.15h
TBC - GAC TOTAL TONO ZUMBA POWER DUMBELL TOTAL TONO

19.15h – 19.45h
19.15h – 19.45h

FULL BODY WORKOUT FULL BODY WORKOUT
19.25h – 20.10h 19.25h – 20.10h 19.25h – 20.10h 19.25h – 20.10h 19.25h – 20.10h
CIRCUIT TRAINING TREN SUPERIOR STEP GAC ZUMBA GAC
20.00h – 21.00h
19.30h – 21.00h 20.00h – 21.00h

IOGALATES IOGA PILATES
20.15h – 21.00h 20.15h – 21.00h 20.15h – 21.00h 20.15h – 21.00h 20.15h – 21.00h
TONO STEP MANTENIMENT INTENS CIRCUIT TRAINNING MANTENIMENT INTENS ABS + STRECHING
  Sala Vestíbul cota 4 SALA 3 1a planta Pista 2 POM
 

AFORAMENT MÀXIM PER SALA 15 12 15

 
 
 
 
 
 • PREUS
TIPUS D'ABONAMENT DIES HORARI PREUS
MATRÍCULA QUOTA
Abonament diari De dilluns a dissabte* 07:30h – 22:00h 22,00 € 40,15 €
Abonament matinal De dilluns a dissabte* 07:30h – 14:00h 18,00 € 28,75 €
Abonament 12-18 De dilluns a dissabte* 12:00h – 18:00h 12,00 € 25,35 €
Abonament tarda De dilluns a dissabte* 17:00h – 22:00h 18,00 € 28,75 €
Abonament actiu (majors 65 anys) 2 dies 2 dies a la setmana 07:30h – 22:00h 8,00 € 10,70 €
Abonament actiu (majors 65 anys) 3 dies 3 dies a la setmana 07:30h – 22:00h 12,00 € 14,20 €
* Dissabte horari únic de 9 a 14 hores.
Nota: 50% del preu de matrícula els mesos de setembre i octubre excepte a l'abonament actiu 2 i 3 dies.

 

 • PREUS D'ACTIVITATS SENSE ACCÉS AL GIMNÀS
 
TIPUS D'ACTIVITAT DIES HORARI PREUS
MATRÍCULA QUOTA
Gimnàstica de Manteniment Dimarts i dijous 10:15h – 11:00h 20,00 € 16,20 €
Mastergym 2 dies (majors de 55 anys) Dilluns i dimecres 11:00h – 12:00h 12,00 € 13,60 €
Dimarts i dijous
Escola de Columna Dimarts i dijous 10:15h – 11:00h 22,00 € 23,00 €
 
 
 

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS