Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Constituït el nou Consell Municipal de l’Esport

23/09/2015

El Consell Municipal de l’Esport ha celebrat aquest dimarts 22 de setembre la seva sessió constitutiva del nou mandat municipal. El consell és l’òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Reus amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i les seves associacions, en els assumptes municipals relacionats amb l’esport.

En aquesta primera reunió s’ha abordat la proposta de funcionament d’aquest consell i la proposta de nomenament del jurat dels Premis Esport i Ciutat 2015 que es lliuraran el proper dia 8 d’octubre.

Joaquim Enrech, regidor d’Esports i president del consell municipal, ha manifestat: “He convidat als membres del consell a que tinguin un paper proactiu tant en la definició del model de funcionament, com dels temes a tractar amb l’objectiu de que aquest consell esdevingui el que els seus consellers vulguin que sigui”.

El consell a més dels seus membres podrà convocar taules sectorials o temàtiques convidant a entitats, docents, esportistes, tècnics o persones destacades en relació a la temàtica exposada.

El reglament de funcionament del consell preveu les següents funcions:

  • Formular propostes encaminades a estendre i divulgar la cultura de l’esport com a element bàsic per a la formació integral de la persona i com a font de salut.
  • Emetre informes, a petició de l’Ajuntament, sobre projectes, activitats i programes esportius a desenvolupar a la ciutat de Reus.
  • Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i organismes públics municipals, relacionats amb l’esport.
  • Fer el seguiment, informar i avaluar sobre el desenvolupament de projectes, programes i activitats esportives programades per l’Ajuntament.
  • Proposar a l’Ajuntament de Reus, aquelles actuacions urbanístiques que tendeixen a ordenar i desenvolupar el mapa d’instal·lacions esportives de la ciutat.