reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Treballa a Rellsa

 

Reus Esport i Lleure SA, és una Societat Anònima Municipal, que té com objecte la construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure. La prestació de serveis d’activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure.

 
  • OFERTES DE TREBALL   
 

OFERTA ASSESSOR/A JURÍDIC/A - fora de termini

 
   
 

OFERTA MONITOR/A ESPORTIU/VA

 
   
 
OFERTA TÈCNIC/A ESPORTIU/VA  
   
 

OFERTA TÈCNIC DE COMESES ESPECIALS DE MANTENIMENT

 

 i TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES - fora de termini

 

 
 

 

AVÍS LEGAL

REGLAMENT Normativa SEPA B2B / PROTECCIÓ DE DADES.

L’informació continguda en el present document es considera dades confidencials proporcionades per vostè, qui declara que son totalment certes i que cedeix a REUS ESPORT I LLEURE, S.A, per el compliment dels seus fins respecte de les obligacions establertes per el Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de març de 2012, i la seva utilització d’acord amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades personals que ens ha proporcionat formen part dels nostres fitxers utilitzant-los a efectes de gestió operativa. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Carrer Mallorca, nº 1 - 43205 REUS bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@reus.cat.