Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Treballa a Rellsa

 

Reus Esport i Lleure SA, és una Societat Anònima Municipal, que té com objecte la construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure. La prestació de serveis d’activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure.

 

Borsa de treball

 
07-05-2024
18-04-2024
18-04-2024
15-03-2024
01-02-2024
09-10-2023
24-04-2023
24-04-2023
11-10-2022
10-10-2022
16-08-2022
04-07-2022
11-05-2022
11-05-2022
13-10-2021
15-09-2021
20/09/2021
13-05-2021

AVÍS LEGAL

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), les dades que ens proporciona a través d’aquest formulari seran tractades per part de Reus Esport i Lleure, S.A. (en endavant “Reus Esport i Lleure”), domiciliada al Carrer Mallorca, núm. 1, 43205 Reus, com a Responsable del Tractament. La finalitat d’aquest tractament es la de de donar tràmit a la seva sol·licitud per prendre part en un procés de selecció així com informar-lo per qualsevol mitjà, inclús electrònics de l’estat del procés, la base legal del tractament és el consentiment de la persona sol·licitant i/o la normativa legal d’aplicació. Les dades personals proporcionades podran ser cedides a l’Ajuntament de Reus, a Organismes i Ens municipals amb la finalitat indicada. Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser demanades, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals.

Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que Reus Esport i Lleure, S.A. està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, pot enviar una comunicació per escrit al domicili de Reus Esport i Lleure, S.A. o a l’adreça de correu electrònic [email protected]; indicant el dret que vol exercir juntament amb el formulari emplenat que trobarà disponible a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i amb una fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol altre document d’identificació equivalent, també podrà exercir els seus drets presencialment davant de l’Oficina d’Atenció al Usuari de Reus Esport i Lleure.