Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Plaça indefinida assessor/a jurídic/a

 

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball, per la contractació laboral per a cobrir una plaça indeficinada d'un assessor/a jurídic/a, d'acord a la legislació vigent.

 

FUNCIONS BÀSIQUES

  1. Realitzar les funcions de suport i assessorament jurídic de totes les matèries i procediments vinculats a la seva àrea d’actuació.
  2. Prestar assistència jurídica en els procediments administratius i assegurar la conformitat jurídica dels actes i les resolucions dels òrgans de govern de la societat.
  3. Preparar, tramitar i fer el seguiment dels diferents contractes, convenis i altres procediments administratius i expedients corresponents al seu àmbit d’actuació.
  4. Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar la gestió de l’activitat de la societat RELLSA.
  5. Elaborar els corresponents informes tècnics, dictàmens i d’altra documentació jurídica necessària per al desenvolupament de la seva tasca.
  6. Assessorament a la Gerència en el compliment de normativa vigent aplicable de dret administratiu, mercantil, civil i la relacionada amb la societat de la informació (protecció de dades de caràcter personal i transparència, accés a la informació pública i bon govern).
  7. Control, tramitació i custòdia de documentació legal (adscripcions, escriptures, ...).
  8. Assessorament i gestió administrativa de la resposta a les peticions d’informació dels Grups Municipals.
  9. Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar per part del/de la cap de servei corresponent, superior jeràrquic o responsable immediat en relació a les funcions assignades al lloc de treball.

 

 

 

BASES I SOL·LICITUD

Consulta les bases del procés de selecció - Descarrega les Bases del procés de selecció

Consulta la documentació necessaria a adjuntar amb la sol·licitud:

Per formar part del procés de selecció s'enviarà la documentació per correu electrònic a [email protected] o es presentarà a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Pavelló Olímpic Municipal al carrer Mallorca, 1 de Reus.

 

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_llistat provisional

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_llistat definitiu

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_acta constitucio tribunal qualificador

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_resultat prova catala

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_resultat segon exercici

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_Resultat tercer exercici i convocatoria entrevista

 Plaça indefinida assessor/a jurídic/a_Resultat entrevista i resultat definitiu

 

 

La prova de coneixement de llengua catalana es realitzarà el proper 09-12-2022, a les dependències de Reus Esport i Lleure SA Carrer Mallorca, 1 Reus (Pavelló Olímpic Municipal) a la recepció, a les 08:45 hores. Els aspirants hauran d'acudir-hi amb el DNI i un bolígraf.

La realització del segon exercici; prova teòrica es realitzarà el proper 13-12-2022 de 9.00 hores a 10.00 hores, a les dependències de Reus Esport i Lleure SA, Pavelló Olímpic Municipal de Reus, Carrer Mallorca, 1 (43205). La convocatòria és a les 8.45h. Els aspirants han d'acudir-hi amb el DNI.

La realització del tercer exercici; prova pràctica es realitzarà el proper 15-12-2022 de 16.00 hores a 18.00 hores, a les dependències de Reus Esport i Lleure SA, Pavelló Olímpic Municipal de Reus, Carrer Mallorca, 1 (43205). La convocatòria és a les 15.45h. Els aspirants han d'acudir-hi amb el DNI. 

 

Data de publicació:  11/10/2022
Últim dia de presentació de les sol·licituds: 10/11/2022