Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Plaça indefinida Administratiu/va

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball, per la contractació indefinida d'un Administratiu/va.

FUNCIONS BÀSIQUES

Suport:

 • a la tramitació dels expedients de contractació pública propis de la societat desde la fase de preparació fins a la formalització.
 • al seguiment dels contractes propis formalitzats, incloses les pròrrogues, modificacions, penalitzacions, resolucions, liquidacions i qualsevol altra situació contractual dels expedients de contractació pública propis de la societat.
 • a la programació, gestió i realització de les meses de contractació, comissions negociadores, comitès, jurats o altres composicions que es derivin dels expedients de contractació pública de la societat.
 • a la tramitació dels expedients de contractació externs, amb participació mitjançant cooperació horitzontal, vertical, mitjançant contractes basats o altres.
 • a l’assistència jurídica dels procediments administratius i de dret privat de la societat així com en la preparació, tramitació i seguiment dels diferents instruments contractuals exclosos.
 • a l’assessorament jurídic i la tramesa d’informació als responsables dels contractes dels expedients de contractació de la societat.
 • a l’assessorament jurídic general i seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica de totes les matèries i procediments vinculats a la seva àrea d’actuació.
 • a la confecció i seguiment del pla anual de contractació pública pròpia de la societat per tal de poder fer el seguiment del venciment i futures licitacions així com de la temporització de les licitacions. Control de la temporització.
 • a l’elaboració d’informes tècnics, dictàmens i d’altra documentació jurídica i/o econòmica necessària per al desenvolupament de la seva tasca.

Coneixement, utilització, aplicació:

 • de les tecnologies de la informació i la comunicació (també aplicacions) en la gestió dels expedients de contractació: PSCP, RPC, RELI, ROLECE, e-NOTUM, PLACSP, TED, SIMAP.
 • de la terminologia de l’àmbit de la contractació pública i economicofinancera.
 • de les tècniques de redacció, elaboració, presentació i anàlisi de documents de l’àmbit.

Altres:

 • Registre, arxiu documental, atenció telefònica i presencial de totes les matèries i procediments vinculats a la seva àrea d’actuació.
 • Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar per part del/de la cap de servei corresponent, superior jeràrquic o responsable immediat en relació a les funcions assignades al lloc de treball.

 

 

 BASES I SOL·LICITUD

Consulta les bases del procés de selecció  Descarrega les bases del procés de sel.lecció.

Consulta la documentació necessaria a adjuntar amb la sol·licitud:

 

 Per formar part del procés de selecció s'enviarà la documentació per correu electrònic a [email protected] o es presentarà a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Pavelló Olímpic Municipal al carrer Mallorca, 1 de Reus. 

 

Plaça indefinida Administratiu/va_llistat provisional

Plaça indefinida Administratiu/va_llistat definitiu

Plaça indefinida Administratiu/va_resultat segon exercici

Plaça indefinida Administratiu/va_resultat tercer exercici

Plaça indefinida Administratiu/va_resultat entrevista i resultat definitiu procés de selcció

 

 

 

 

Data de publicació: 15 de març de 2024.

Període de presentació: 18 de març de 2024 al 16 d'abril de 2024.