Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DERIVADA DE L’APLICACIÓ DE LA TAXA ESPECÍFICA AUTORTIZADA PER L’ARTICLE 20.Dos. 4 LPGE 2023.