reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

La remodelació d’un tram del carrer de Balmes millorarà l’accessibilitat dels vianants

28/12/2017

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs aquesta setmana l’execució de les obres de remodelació del carrer de Balmes, en el tram comprès entre el carrer de Josep Prous i Vila i l’Avinguda de Jaume I. Les obres convertiran el carrer en un espai a un sol nivell amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques i uniformitzar-ne la imatge amb els vials ja remodelats de l’entorn més immediat.

El pressupost de licitació és de 99.330,31 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució previst, de 4 mesos. La longitud del tram a remodelar és de 84 metres, amb un àmbit afectat total de 668 m2.

Actualment aquest tram del carrer de Balmes és de sentit únic, amb aparcament en cordó a un costat. La solució projectada manté el mateix sentit de circulació i –seguint els criteris del Pla de mobilitat urbana de Reus– serà a un nivell per millorar l’accessibilitat dels vianants augmentant l’amplada de les voreres actuals.

Per al desenvolupament dels treballs de remodelació es procedirà a la neteja del terreny i a l’enderroc de les voreres i vorades. El carrer es pavimentarà amb base de formigó, la zona de circulació amb una capa d’aglomerat asfàltic, delimitada per peces de granit.

La remodelació també inclou la substitució de les tapes de clavegueram dels pous de registre, la millora i ampliació de la recollida d’aigües pluvials i la connexió de les baixants de pluvials a la xarxa de clavegueram.