Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Obert el termini perquè les entitats puguin sol·licitar l'ús d'instal·lacions esportives municipals la temporada 2019-2020

21/03/2019

L'empresa municipal Reus Esport i Lleure SA ha obert el termini perquè les entitats de la ciutat puguin presentar les sol·licituds d'utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la temporada 2019-2020. Com és habitual, els clubs i entitats esportives han de realitzar aquest tràmit per poder fer ús dels espais d'entrenament i competició que són de propietat municipal i es troben sota la gestió de Rellsa. Les peticions s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Pavelló Olímpic Municipal (carrer de Mallorca, 1) mitjançant els formularis oficials que es poden trobar des d’aquest dijous al web de Rellsa i cal formalitzar-les a partir del 25 de març i fins al 5 d'abril.

Les entitats i clubs que ho desitgin, podran rebre assessorament directe, demanant cita prèvia a l’àrea d’instal·lacions de Rellsa, un assessorament que té com a finalitat donar detalls del procediment i condicions de cessió de les instal·lacions municipals.

Consolidar el model
A partir de la temporada anterior es realitza un canvi de model en el procediment d'utilització de les instal·lacions, ja que les peticions d'ús s'hauran de presentar com a pas previ per poder demanar posteriorment subvenció a la Regidoria d'Esports en el marc d'una convocatòria a fi i efecte de cobrir el cost d'ús d'aquests equipaments de manera total o parcial, sempre que s'acompleixin els requisits estipulats a les bases.

Aquesta consolidació té per objectiu estructurar i estandaritzar el procediment per accedir a l'ús de les instal·lacions i per poder rebre posteriorment, si s'escau, subvenció total o parcial per aquest ús.

La utilització dels equipaments municipals es podrà realitzar, amb caràcter general, per al període comprès entre l'1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020. Des de Rellsa s'ha nomenat una comissió tècnica avaluadora que valorarà totes les peticions que es rebin.

Entre la tipologia en les condicions d'ús de les instal·lacions s'han previst cinc modalitats d'usos:

  • Ús regular d'instal·lacions (entrenaments i competició) per a entitats que participen en competició escolar o federada.
  • Ús regular d'instal·lacions per a entitats o organitzacions com a activitats d'aprenentatge o tecnificació esportiva (sense competició).
  • Ús puntual o extraordinari.
  • Ús extraordinari d'activitats qualificades d'interès esportiu municipal.
  • Ús regular exclusivament de competició.