Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Observatori de l'esport

Taula de treball permanent del Consell Municipal de l'Esport de Reus, que té per objectiu aportar un debat tècnic des de la visió dels professionals i experts en matèria d’esports procedents de l’àmbit públic i privat.

L’Observatori té la funció de formular propostes, informes o qualsevol tipus d’accions de recerca, coneixement i divulgació del sistema esportiu local, i elevar-les al Consell Municipal de l’Esport per a la seva consideració.

Primera reunió - dimecres 9/03/2021

1a Sessió Observatori Esport

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sessió de constitució

- Consentiment als nomenaments

- Sessió de treball.

En aquesta primera sessió els components que formen l’Observatori van aprofundir en la finalitat i la mecànica de funcionament d’aquesta taula de treball, a més de compartir la visió del sistema esportiu local i la seva evolució.

Al llarg de la reunió es va posar de manifest l’afectació a l’esport i l’activitat física de la pandèmia de la COVID19 i la voluntat d’acompanyament en la represa de l’activitat esportiva dels esportistes, a tots els nivells. En aquest sentit, es treballarà en la línia d’evitar riscos, tant a les persones afectades en aquests mesos per la COVID19, ja sigui com a diagnosticats o com asimptomàtics; com per a la resta del conjunt d’esportistes que afronten una tornada a la competició desprès d’un període d’inactivitat, o de falta de competició, que podria repercutir tant en el seu rendiment, com en possibles lesions o complicacions de salut.

L’Observatori va fer especial referència al suport de les diferents àrees del coneixement esportiu i de salut física i mental per tal de desplegar una proposta d’accions i estudis que repercuteixin en un major coneixement de la realitat esportiva i de garanties en la seva pràctica.

La composició de l'Observatori és la següent:

Sr. Jordi Bros Ribes, tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, i de la societat Reus Esport i Lleure, SA. Director - coordinador

Sr. Lluís Soro Ausin, tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, i de la societat Reus Esport i Lleure, SA. Àrea d’instal·lacions

Sr. David Jovell Cárceles, tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, i de la societat Reus Esport i Lleure, SA. Àrea d’activitat esportiva escolar i de competició.

Sr. Santiago Fernández Rodríguez, tècnic esportiu de la Regidoria d’Esports, i de la societat Reus Esport i Lleure, SA. Àrea d’activitat esportiva i programació d'esport per tothom.

Sr. Ramon Miralles Guasch, professional de la gestió esportiva. Club de Tennis Monterols.

Sr. José Antonio Sánchez Álvarez, professional de la gestió esportiva. Reus Deportiu.

Sr. Daniel Breva Pinós, professional de la gestió esportiva. Club Natació Reus Ploms.

Sr. Luís Franco Bonafonte, professional de la Medicina Esportiva. Suplent,  Sr. Francisco Javier Rubio Pérez.

Sra. Esther de Manuel Portero,  professional de la fisioteràpia de l’esport.

Sra. Anna Gils Contreras, professional de la dietètica esportiva.

Sr. Francisco Díaz Arévalo, professional de psicologia de l’esport.

Sra. Marina Bertran Ibarz, professional de l’educació física de primària.

Sr. Carles Casadó Uribe, professional de l’educació física de secundaria.

Sr. Artur Alabart Sedó, professional del sector esportiu comercial.

Sr. Jordi García Roselló, professional en actiu amb funcions tècniques a l’esport d’alt rendiment.

Sra. Tere Cousillas Fernández, professional en actiu amb funcions tècniques en l’organització de l’esport escolar.

Sr. Albert Molné Abadia, professional en actiu amb funcions tècniques en programes d'esport social.

Sra. Alexia Pérez García, representant del COPLEF (Col·legi Professional Llicenciats d’educació Física).

Sra. Laia Domingo Saldaña, tècnica en actiu de l’esport adaptat.