Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

S'amplia fins al 3 de maig el termini de la convocatòria de subvencions per al foment de l’activitat esportiva a Reus

25/04/2019

La Regidoria d’Esports ha ampliat fins al 3 de maig el termini per presentar sol·licituds dins la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per al foment de l’activitat esportiva a la ciutat de Reus per a la temporada esportiva entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d'agost de 2019.

La convocatòria està dotada amb 176.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar, doncs, fins al dia 3 de maig (el primer termini establert era del 17 d’abril i fins al 26 del mateix mes) per mitjans electrònics a través de la seu electrònica, o personalment a les oficines d’atenció ciutadana, mitjançant cita prèvia, que es obtenir entrant a l'apartat de cita prèvia del web municipal o trucant al 97701010. Es recomana demanar cita prèvia al més aviat possible. Així doncs, les entitats interessades disposen de gairebé una setmana més per realitzar aquest tràmit.

Es pot trobar tota la informació, requisits i formulari de la sol·licitud a l'apartat corresponent de la seu electrònica.  

Una vegada sol·licitada la subvenció, es podrà consultar el seu estat a través de la carpeta ciutadana de la seu electrònica municipal, o bé trucant al 977010010, amb el número de sol·licitud de registre proporcionat per l’Ajuntament en presentar-la.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats esportives i aquelles entitats de la ciutat que participin o portin a terme qualsevol de les activitats objecte de la subvenció:

  • Esport Base 1: Es valoraran les activitats esportives proposades per entitats que desenvolupin la pràctica esportiva en instal·lacions de titularitat privada i/o que suportin el cost d’ús d’instal·lacions esportives. Es valoraran les activitats desenvolupades per entitats esportives de qualsevol modalitat, amb participació d’esportistes de 6 a 17 anys. Quedaran excloses aquelles activitats que formin part de l’oferta d’activitats extraescolars promogudes per AMPES, centres educatius i/o entitats esportives en el marc escolar i amb alumnes exclusius del centre educatiu.
  • Esport Base 2: Es valoraran les activitats esportives proposades per entitats que desenvolupin la pràctica esportiva en instal·lacions esportives de titularitat municipal. Es valoraran les activitats desenvolupades per entitats esportives de qualsevol modalitat, amb participació d’esportistes de 6 a 17 anys. Quedaran excloses aquelles activitats que formen part de l’oferta d’activitats extraescolars promogudes per AMPES, centres educatius i/o entitats esportives en el marc escolar i amb alumnes exclusius del centre educatiu.
  • Participació en Activitats Esportives Regulars: Es valoraran les activitats esportives regulars desenvolupades per les entitats adscrites a competicions regulades per les federacions esportives o el Consell Esportiu del Baix Camp, excloses les activitats de lleure o de competició de lleure del municipi (lligues de futbol 7, futbol sala, bàsquet, veterans...), amb esportistes majors de 18 anys.
  • Organització d’Activitats Esportives Extraordinàries: Es valoraran les organitzacions d’activitats esportives extraordinàries desenvolupades fora de les competicions regulars adscrites a les federacions esportives (lligues, copes, campionats oficials,...). Preferentment, les que tinguin com a objectiu la promoció esportiva de base i/o aquelles que tinguin per objecte convocar activitats esportives a la ciutat i que portin el nom d’aquesta. Les organitzacions d’activitats es podran desenvolupar en instal·lacions pròpies o instal·lacions esportives municipals. Les que es desenvolupin en instal·lacions esportives municipals hauran de disposar del vistiplau de l’organisme gestor de les mateixes, almenys amb 120 dies d’antelació, i els compromisos dels organitzadors de fer-se càrrec de les despeses d’ús.
  • Transport: Es valoraran les activitats esportives regulars o extraordinàries, desenvolupades per les entitats en competicions oficials individuals o d’equip a nivell internacional, estatal o català, en categories juvenils o absolutes i per entitats d’esport de discapacitats físics, psíquics o sensorials, i que requereixin de transport per als desplaçaments.
Fitxers Relacionats: