Ajuntament de Reus
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Contacte

Per qualsevol dubte o consulta ompliu el formulari següent i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Pavelló Olímpic Municipal

C/ Mallorca, 1

43.205 Reus

Telèfon 977 010 888

Fax 977 010 873

[email protected]

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de REUS ESPORT I LLEURE, S.A., amb NIF A-43544626 i domicili al Carrer Mallorca, 1 - 43205 REUS, com a Responsable del Tractament (en endavant, “RELLSA”). La finalitat del tractament és donar resposta a la seva petició de contacte i, en cas d'obtenir el seu consentiment previ, l'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili de RELLSA o a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]. Addicionalment, si considera que el Responsable del Tractament està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://www.reusesport.cat/politica-de-privacitat.