reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Informació addicional RGPDUE v2 08-2018

3.0 Informació addicional (general) 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsalbe del tractament  Identificació i contracte del Responsable de Tractament.

REUS ESPORT I LLEURE, S.A.

C/ Mallorca, 1 - 43205 REUS

NIF A43544626

Tel. 977 01 08 88

Contacte del DPD dpd@reus.cat
Finalitats del tractament  Descripció del tractament  Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.  Essent específiques per la finalitat que es detalla. 
Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Així mateix dependrà del que especifiqui en cada tractament  de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació

Destinataris      Destinatari de la cessió Es preveu com a destinatari de les cessions l’AJUNTAMENT DE REUS, i als altres ENS municipals per tràmits i gestions administratives, així com les cessions que es contemplin per previsió legal  o pel previ consentiment de la persona interessada. 
Finalitat de la cessió Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb l’AJUNTAMENT DE REUS, i  altres ENS municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. 
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades   Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  dpd@reus.cat.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.

Si vol disposar d'un model per a això podrà:

Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

 

3.1 Formulari 1 - Contacte
Textos Legales Versió 2 08-2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)
Responsable REUS ESPORT I LLEURE, S.A.
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions a l’AJUNTAMENT DE REUS, ENS municipals i per previsió legal. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  reusesport.cat